Leverantörsuppgifter

Vi ber er notera i Era kundregister att vi har uppdelade inköp av varor och tjänster i vår verksamhet för FÖRVALTNIG resp. ENTREPRENADER i separata bolag enligt följande:

FÖRVALTNING -> A-borrning AB: Inköp maskiner, utrustning, reparationen, reservdelar och inventarier faktureras:
*A-borrning Maskin AB, 556678-7023 (Moderbolag)

(*OBS! Juridiskt namn är A-borrning AB men ”Maskin” ska läggas till enligt ovan för att internt kunna särskilja bolagen).


ENTREPRENADER -> A-borrning i Falköping AB: Inköp förbrukningsmaterial, diamantverktyg, underentreprenader, transporter, hyra maskiner och hjälpmedel faktureras:
A-borrning i Falköping AB, 556289-3643 (Dotterbolag)

Obligatoriska uppgifter på fakturan:

  • Vår kontaktperson
  • Vårt referensnummer – projektnummer, ordernummer eller kostnadsställe
  • Vårt organisationsnummer

Vår referensperson är skyldig att lämna ovanstående obligatoriska uppgifter på arbetsplatsen eller inköpsbutik och då legitimera sig med ID06 och id-handling. Saknas denna information uppmanar vi Er som leverantör att begära detta i samband med köp eller avrop.

Saknas någon ovanstående information eller att fakturan är utställd på fel bolag kommer fakturan att returneras.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att i första hand e-posta thomas@aborrning.se – ange det bolag frågan gäller eller ring Thomas Larsson på 0706 – 89 36 63

Vi tackar för Er medverkan och ser fram mot ett fortsatt gott samarbete.

Skicka och bifoga faktura:

Leverantörsfakturor går bra att skickas till vår leverantörs adress: faktura@aborrning.se eller per post.