Vid beställning

FÖRETAG

Läs igenom checklistan för att arbetet ska gå smidigt och snabbt.

 • Krävs bygglov för arbetet?
 • Är konstruktionen bärande?
 • Krävs avväxlingar eller stämpning före arbetets start?
 • Tillåts översågning i hörn?
 • Håller konstruktionen för våra maskiner och arbeten?
 • Finns dolda installationer (t.ex. rör el och ventilation) i väggar och bjälklag?
 • Finns larm eller andra apparaturer som måste stängas av?
 • Finns tillgång till el: 16, 25 eller 63A säkringar?
 • De flesta sågningar och rivningsrobotar behöver 25A.
 • Borrningar dim < 325 mm, väggar < 300 mm behöver 10A. Borrningar dim > 325 mm, väggar > 300 mm behöver 16A.
 • Finns tryckvatten för sågning/borrning och avlopp för kylvatten?
 • Är det längre än 50 meter till el/tryckvatten?
 • Tål arbetsstället vatten och fukt?
 • Krävs speciell hänsyn till pågående verksamhet (t.ex ljud, damm, buller eller vatten)?
 • Finns uppgifter om dimensioner och läge på utförandet?
 • Är andra yrkesgrupper på arbetsplatsen informerade om att märka ut sina håltagningar?
 • Vem ansvarar för avfallshanteringen?

 

PRIVATPERSON

Läs igenom checklistan för att arbetet ska gå smidigt och snabbt.

 • Krävs bygglov för arbetet?
 • Är konstruktionen bärande?
 • Krävs avväxlingar eller stämpning före arbetets start?
 • Tillåts översågning i hörn?
 • Håller konstruktionen för våra maskiner och arbeten?
 • Finns dolda installationer (t.ex. rör el och ventilation) i väggar och bjälklag?
 • Finns larm eller andra apparaturer som måste stängas av?
 • Finns tillgång till el: 16, 25 eller 63A säkringar?
 • De flesta sågningar och rivningsrobotar behöver 25A.
 • Borrningar dim < 325 mm, väggar < 300 mm behöver 10A. Borrningar dim > 325 mm, väggar > 300 mm behöver 16A.
 • Finns tryckvatten för sågning/borrning och avlopp för kylvatten?
 • Är det längre än 50 meter till el/tryckvatten?
 • Tål arbetsstället vatten och fukt?
 • Krävs speciell hänsyn till pågående verksamhet (t.ex ljud, damm, buller eller vatten)?
 • Finns uppgifter om dimensioner och läge på utförandet?
 • Är andra yrkesgrupper på arbetsplatsen informerade om att märka ut sina håltagningar?
 • Vem ansvarar för avfallshanteringen?

När du anlitar en reparatör, hantverkare eller någon annan näringsidkare har du ett lagstadgat konsumentskydd. Läs mer på Konsumentverkets sida